ZURAIDA BINTI OTHMAN

Monday, 16 August 2010

KATA TUGAS

Golongan Kata Tugas

Golongan kata yang bersifat pelbagai jenis
(keterangan) yakni terkandung dalamnya golongan-golongan
kecil yang berbeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama
iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa nama,
frasa kerja, dan frasa adjektif.

Kata tugas masuk ke dalam ayat, klausa atau frasa
untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu.


No comments:

Post a Comment